Hlídání dětí

Vaše děti také pohlídáme!

  • Je jedno, jestli jde o odpoledne, večer, noc nebo celý víkend
  • Zajistíme hlídání v prostorách Freetime ROSY nebo i u vás doma
  • Připravíme pro dítě program i prostor pro volnou zábavu, obstaráme občerstvení i večerní či ranní hygienu
  • V rámci jazykového vzdělávání dětí jsme schopni zajistit také anglicky hovořící personál, který s dítětem komunikuje pouze v angličtině

NOVINKA

Hlídání dětí v angličtině! 
V tomto případě dohled zajišťuje anglicky hovořící vychovatelka, která na dítě hovoří pouze anglicky.

CENÍK HLÍDÁNÍ

ROSY klub

ROSY klub je obdoba klasické školní družiny. Dítě může v přihlášené dny po celou provozní dobu být v prostorách klubu a využívat jeho výhody. Je zajištěn pedagogický dohled, dále pitný režim a drobné občerstvení. K dispozici jsou prostory pro tvořivé činnosti žáků, psaní úkolů i odpočinek po náročném školním dni. Pokud má u nás dítě přihlášeny také kroužky, v průběhu klubu odchází do vedlejší místnosti, kde tyto kroužky probíhají. Vychovatel v rámci klubu s dětmi realizuje nenáročné tvořivé aktivity, dohlíží při volné zábavě a pomáhá při školní přípravě (učení, psaní úkolů).

Rychlý kontakt