Jste ze základní
nebo mateřské školy
Montessori Ostrava?

Právě zde přímo v prostorách školy otevíráme pro II. pololetí 2021/2022
naše dva neúspěšnější volnočasové kroužky!

Kroužky jsou navíc přizpůsobené jak věku dětí, tak prvkům výuky ve stylu Marie Montessori.

Kroužek robotiky

Navazujeme na velký zájem v I. pololetí, tento kroužek už možná znáte.

Učíme děti základy algoritmického myšlení a programování robotických pomůcek. Aktivita je vhodná jak pro děti z MŠ, tak pro děti ze ZŠ.  

Všechny děti navštěvují kroužek ve stejný čas a jsou rozděleny do skupinek, ve kterých plní úkoly dle věku a náročnosti úloh.

Kroužek Orffovy metody

Tento kroužek je v II. pololetí nový, ale v našem ROSY centru jej s velkým úspěchem provozujeme od samého počátku.

Orffova metoda vychovává prostřednictvím umění a tvořivosti, založené na propojení hudby, pohybu a řeči. Pomáhá dítěti být sám sebou, umožňuje nejen rozvíjet hudební a motorické schopnosti, ale také rozvíjet jeho vnitřní potenciál. V hodině se děti seznámí s hudebními nástroji, naučí se zpívat, hrát, improvizovat, více si uvědomí své tělo, ale také trénují koncentraci, orientují se v prostoru, naučí se abstraktně myslet a poznávat různé emoce.

Rychlý kontakt