Získání profesní kvalifikace

Chůva pro děti v dětské skupině

Informace o postupu získání profesní kvalifikace

Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M) nabízí ověření znalostí pro zájemce o práci v dětských skupinách.

Dle novely zákona o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. (pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, platí až od 1. 10. 2024).

Rekvalifikační kurz

Kurz, kde vás vše naučíme, trvá cca 2 měsíce. Některé části probíhají prezenčně, včetně praktického nácviku dovedností, jiné (teoretické celky) probíhají online formou distanční výuky.

V současné době kurz není akreditován, nelze jej tedy proplatit z úřadu práce. Na získání akreditace pracujeme.

Po absolvování kurzu následuje závěrečná zkouška.

Závěrečná zkouška

Zkoušku provádí autorizovaná osoba Dětská skupina ROSY, z. ú., která má autorizaci MPSV pro provádění zkoušky.

Na zkoušku je možné se přihlásit i bez absolvování kurzu u nás (např. pokud uchazeč veškeré znalosti a dovednosti nabyde samostudiem odborné literatury).

organizace kurzu

Připravujeme na rok 2023

organizace zkoušky

Autorizovaná osoba Dětská skupina ROSY, z. ú., Českobratrská 692/15, 702 00 Moravská Ostrava, informuje o termínu konání zkoušky:

dne 17. 12. 2022 v prostorách Dětské skupiny ROSY, z.ú., Českobratrská 692/15, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz

Zkušební komise:
Předseda: Mgr. Radka Foltová
Člen komise: Mgr. Kristýna Opršalová
Přísedící: PhDr. Petr Jaššo, MBA

Organizátor: Mgr. Jakub Romba (romba@rosyostrava.cz)

Na tento termín je ještě volná kapacita, informujte se na možnosti přihlášení.

popis jak to celé probíhá

organizace, data a termíny, info k platbě

V případě zájmu je možné vypsat individuální termín zkoušky kdykoliv, v případě, že se naplní dostatečný počet zájemců.

Zkouška má dvě varianty – úplnou, nebo rozšiřující.

Úplná varianta je určena pro uchazeče bez předchozího vzdělání chůvy.

Rozšiřující varianta – pro chůva do zahájení povinné šk. docházky

Termín: ZIMA 2022

sobota 17. 12. 2022

Cena kompletní zkoušky při účasti na našem kurzu je již zahrnutá v ceně kurzu

Cena kompletní zkoušky bez účasti na kurzu: 5 500 Kč

Cena doplňující zkoušky bez účasti na kurzu (pro frekventanty, kteří již absolvovali PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky): 3 500 Kč

Termín: JARO 2023

Připravujeme…

Závazná přihláška

Rychlý kontakt