Získání profesní kvalifikace

Chůva pro děti v dětské skupině

Informace o postupu získání profesní kvalifikace

Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M) nabízí ověření znalostí pro zájemce o práci v dětských skupinách.

Dle novely zákona o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. (pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, platí až od 1. 10. 2024).

Rekvalifikační kurz

Kurz, kde vás vše naučíme, trvá cca 2 měsíce. Některé části probíhají prezenčně, včetně praktického nácviku dovedností, jiné (teoretické celky) probíhají online formou distanční výuky.

V současné době kurz není akreditován, nelze jej tedy proplatit z úřadu práce. Na získání akreditace pracujeme.

Po absolvování kurzu následuje závěrečná zkouška.

Závěrečná zkouška

Zkoušku provádí autorizovaná osoba Dětská skupina ROSY, z. ú., která má autorizaci MPSV pro provádění zkoušky.

Na zkoušku je možné se přihlásit i bez absolvování kurzu u nás (např. pokud uchazeč veškeré znalosti a dovednosti nabyde samostudiem odborné literatury).

organizace kurzu

Termín: PODZIM 2022

Zahájení kurzu: říjen 2022
Ukončení kurzu: listopad 2022
Cena: 14 900 Kč

Termín: JARO 2023

Zahájení kurzu: 
Ukončení kurzu:
Cena:

popis jak to celé probíhá

organizace, data a termíny, info k platbě

organizace zkoušky

Autorizovaná osoba Dětská skupina ROSY, z. ú., Českobratrská 692/15, 702 00 Moravská Ostrava, informuje o termínu konání zkoušky:

dne 1. 10. 2022 v prostorách INškolka s. r. o.
Hornopolní 36, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz

Zkušební komise:
Předseda: Mgr. Radka Foltová
Člen komise: Mgr. Kristýna Opršalová
Přísedící: PhDr. Petr Jaššo, MBA

Organizátor: Mgr. Jakub Romba (romba@rosyostrava.cz)

Kapacita tohoto termínu je již naplněna.

popis jak to celé probíhá

organizace, data a termíny, info k platbě

V případě zájmu je možné vypsat individuální termín zkoušky kdykoliv, v případě, že se naplní dostatečný počet zájemců.

Zkouška má dvě varianty – úplnou, nebo rozšiřující.

Úplná varianta je určena pro uchazeče bez předchozího vzdělání chůvy.

Rozšiřující varianta – pro chůva do zahájení povinné šk. docházky

Termín: PODZIM 2022

Probíhá ve dnech: prosinec 2022

Cena kompletní zkoušky při účasti na našem kurzu je již zahrnutá v ceně kurzu

Cena kompletní zkoušky bez účasti na kurzu: 5 500 Kč

Cena doplňující zkoušky bez účasti na kurzu (pro frekventanty, kteří již absolvovali PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky): 3 500 Kč

Termín: JARO 2023

Probíhá ve dnech:

Cena kompletní zkoušky při účasti na našem kurzu:

Cena kompletní zkoušky bez účasti na kurzu:

Cena doplňující zkoušky bez účasti na kurzu (pro frekventanty, kteří již absolvovali PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky):

Závazná přihláška

Dětská skupina ROSY, z. ú.
IČO: 14282615

Číslo účtu: 2502196495/2010
Datová schránka: iszzzgq

Spisová značka U 382 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Rychlý kontakt