Nabídka kroužků

Osobní rozvoj

Kroužky osobního rozvoje...

Na míru dětem, které se chtějí posouvat kupředu. V těchto lekcích se neučíme znalosti nebo konkrétní oborové poznatky, ale učíme se praktickým tréninkem dovednosti důležité pro život 21. století.

Mám na to!

Anotace kroužku
Kroužek tréninky a praktickými nácviky posiluje u dětí rozvoj komunikace, diskuze, formování svých myšlenek, schopnost vyjádřit svůj názor a své pocity a umět argumentovat. Zároveň pracuje na rozvoji tzv. měkkých dovedností. Kroužek je tréninkem manažerských dovedností modifikovaných pro nejmenší… Inspirováno úspěšným táborem Mám na to! realizovaným mnoho let na Slovensku.

Výstupy a aplikace do praxe
Děti se věnují primárně komunikaci. Pracují na svém severozvoji, naučí se také základy organizace času a práce, plánování úloh a jejich systematickému řešení. 

První pomoc

Anotace kroužku
Děti se hravou a zábavnou formou učí zdravovědu, první pomoc a zdravý životní styl. Tento kroužek probíhá z velké části venku, kde se trénují modelové situace. Součástí je také jednou za rok prohlídka záchranné techniky.

Výstupy a aplikace do praxe
Základním výstupem jsou praktické nácviky první pomoci, a to skrze modelové situace co nejvíce podobné realitě. Dále žáci získají povědomí o lidském těle a nebezpečích, která jim hrozí. Součástí je také prevence rizik (bezpečnost v dopravě, drogy, šikana).

Deskové hry

Anotace kroužku
Děti hrají nejrůznější deskové hry. Nejen klasické, které znají z domu, ale i nejrůznější speciální aktivity. Ty hrají jak klasickou „živou“ formou, tak také pomocí digitálních technologií.

Výstupy a aplikace do praxe
Žáci uplatňují logické myšlení, systematický přístup, trénují schopnost rozhodovat se. V rámci socializace se učí komunikaci a kolaboraci, pracují v týmech. Aktivita je spíše odpočinková, děti u ní mohou relaxovat a zároveň trénovat svůj mozek.

Divadlo

Anotace kroužku
Dramatický kroužek – děti v průběhu pololetí hrají hry a pracují na svém vlastním divadelním představení, které v závěru pololetí prezentují svým rodičům na besídce a zároveň zaznamenávají na kameru.

Výstupy a aplikace do praxe
Divadlo v podání dětí znamená všestranný rozvoj jejich dovedností – divadelní tvorbu, spolupráci ve skupině, hudebnost a rytmiku, pohyb, sebevědomý mluvní projev. Děti jsou vedeny k vlastní kreativitě a iniciativě, k vlastnímu autorskému projevu. Ke koncentraci, vzájemné ohleduplnosti, naslouchání a respektování ostatních. Napomáhá dítěti se samostatným a uceleným projevem, rozvíjí jeho představivost a sebepoznání. Pomáhá dětem utvářet hodnotový systém a podporuje je v komunikačních dovednostech a obrazové představivosti. 

Organizační informace

šk. rok 2022/2023

Poznejte naše lektory...

Kristýna Chorovská

Kristýna Chorovská

Jsem studentkou posledního ročníku jazykového gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Lásku k jazykům jsem získala už na základní škole, kde mé studium provázela nejen angličtina, ale i španělština, a tyto jazyky studuji dodnes. Po dokončení gymnázia bych však chtěla pokračovat studiem dětské psychologie, protože práce s dětmi mě velmi baví, jezdím na dětské tábory a absolvovala jsem kurz na hlavního vedoucího tábora.

Kristýna Chorovská

Kristýna Chorovská

Jsem studentkou posledního ročníku jazykového gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Lásku k jazykům jsem získala už na základní škole, kde mé studium provázela nejen angličtina, ale i španělština, a tyto jazyky studuji dodnes. Po dokončení gymnázia bych však chtěla pokračovat studiem dětské psychologie, protože práce s dětmi mě velmi baví, jezdím na dětské tábory a absolvovala jsem kurz na hlavního vedoucího tábora.

Kristýna Chorovská

Kristýna Chorovská

Jsem studentkou posledního ročníku jazykového gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Lásku k jazykům jsem získala už na základní škole, kde mé studium provázela nejen angličtina, ale i španělština, a tyto jazyky studuji dodnes. Po dokončení gymnázia bych však chtěla pokračovat studiem dětské psychologie, protože práce s dětmi mě velmi baví, jezdím na dětské tábory a absolvovala jsem kurz na hlavního vedoucího tábora.

Rychlý kontakt