DĚTSKÁ SKUPINA

ROSY IV. Karviná

Kde nás najdete?

Ostravská 768/25, Karviná - Fryštát

NÁŠ TÝM

ČASOVÁ ORGANIZACE DNE

Příchod dětí, ranní aktivity, pobyt dětí v herně

Dopolední program: řízená výchovně vzdělávací činnost, svačinka, pobyt dětí venku

Oběd

Vyzvedávání dětí před spaním

Odpolední klid, hygiena, odpočinek na lehátkách, klidový režim

Svačina

Odpolední program, odchody dětí domů, volné hry v herně, dokončení dopoledních aktivit

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí

od 7:00

do 16:00

Úterý

od 7:00

do 16:00

Středa

od 7:00

do 16:00

Čtvrtek

od 7:00

do 16:00

Pátek

od 7:00

do 16:00

CENÍK

Akční cena!

Děti 1-3 let

1.900 Kč/měsíc

Do této skupiny patří děti od 13. měsíce věku do 31. srpna po dosažení 3 let věku

Částka je uvedena za měsíc kapacitního místa (toto místo držíme dítěti každý den po celou provozní dobu) – docházka se neeviduje, dítě může docházet individuálně zcela dle potřeb rodičů

Strava není součástí ceny (děti, které chtějí stravu u nás, ji hradí zvlášť pouze za dny, kdy jsou reálně přítomni v DS, mohou mít také stravu vlastní z domu) – orientační cena celodenního stravování je 80 Kč/den

Děti 3-6 let

6.500 Kč/měsíc

Do této skupiny patří děti od 1. září po dosažení 3 let věku do zahájení povinné školní docházky

Částka je uvedena za měsíc kapacitního místa (toto místo držíme dítěti každý den po celou provozní dobu) – docházka se neeviduje, dítě může docházet individuálně zcela dle potřeb rodičů

Strava není součástí ceny (děti, které chtějí stravu u nás, ji hradí zvlášť pouze za dny, kdy jsou reálně přítomni v DS, mohou mít také stravu vlastní z domu) – orientační cena celodenního stravování je 80 Kč/den

Poslední předškolní rok je povinný v mateřské škole – i ten je ale možný absolvovat u nás na základě individuálního vzdělávací plánu (se vším pomůžeme, vysvětlíme)

Víte, že můžete uplatnit slevu na dani?

„Rodič může za každé vyživované dítě, které využívá služeb dětské skupiny, uplatnit slevu na dani maximálně do výše minimální mzdy.“

JAK JE TO S DOCHÁZKOU, KDYŽ RODIČ POBÍRÁ RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?

Pokud rodiče pobírají rodičovský příspěvek a chtějí dítě umístit do dětské skupiny, je docházka tohoto dítěte omezena na maximálně 92 hodin měsíčně.

Informujte se u nás na možnosti rozvržení docházky tak, abychom tento limit dodrželi. Ačkoliv se jedná o povinnost rodičů, je u nás pravidlem, že rodičům toto omezení hlídáme.

Omezení docházky se nevztahuje na děti starší 2 let.

Zápis dětí do dětské skupiny ROSY IV.

ZÁPIS PROBÍHÁ, JEŠTĚ MÁME VOLNÁ MÍSTA

Rychlý kontakt