DĚTSKÁ SKUPINA

ROSY V. Ostrava - Vítkovice

Kde nás najdete?

Prokopa Velikého 459/30, Ostrava-Vítkovice

NÁŠ TÝM

ČASOVÁ ORGANIZACE DNE

Příchod dětí, ranní aktivity, pobyt dětí v herně

Dopolední program: řízená výchovně vzdělávací činnost, svačinka, pobyt dětí venku

Oběd

Vyzvedávání dětí před spaním

Odpolední klid, hygiena, odpočinek na lehátkách, klidový režim

Svačina

Odpolední program, odchody dětí domů, volné hry v herně, dokončení dopoledních aktivit

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí

od 7:00

do 16:00

Úterý

od 7:00

do 16:00

Středa

od 7:00

do 16:00

Čtvrtek

od 7:00

do 16:00

Pátek

od 7:00

do 16:00

KROUŽKY PRO DĚTI

🇬🇧Native Speakers ve výuce

Canisterapeutické besedy s pejsky

Cvičení jógy pro děti

Senioři čtou dětem

CENÍK

Děti 1-3 let

3.500 Kč/měsíc

Do této skupiny patří děti do 31. srpna po dosažení 3 let věku

Děti 3-6 let

6.500 Kč/měsíc

Do této skupiny patří děti od 1. září po dosažení 3 let věku do zahájení povinné školní docházky

  • Částka školného je uvedena za měsíc kapacitního místa (toto místo držíme dítěti každý den po celou provozní dobu) – docházka se neeviduje, dítě může docházet individuálně zcela dle potřeb rodičů
  • Strava není součástí ceny (děti, které chtějí stravu u nás, ji hradí zvlášť pouze za dny, kdy jsou reálně přítomni v DS, mohou mít také stravu vlastní z domu) 
  • Ceník je platný pro školní rok 2023/2024 pro smlouvy s účinností od 1. dubna 2024

JAK JE TO S DOCHÁZKOU, KDYŽ RODIČ POBÍRÁ RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?

Pokud rodiče pobírají rodičovský příspěvek a chtějí dítě umístit do dětské skupiny, je docházka tohoto dítěte omezena na maximálně 92 hodin měsíčně.

Informujte se u nás na možnosti rozvržení docházky tak, abychom tento limit dodrželi. Ačkoliv se jedná o povinnost rodičů, je u nás pravidlem, že rodičům toto omezení hlídáme.

Omezení docházky se nevztahuje na děti starší 2 let.

Rychlý kontakt