O naší dětské skupině

Jsme soukromá miniškolka ROSY

POZNEJTE NÁŠ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

„První krůčky s Rosínkem“

KDE VŠUDE NÁS NAJDETE?

ROSY I. Moravská Ostrava

ROSY II. Ostrava - Poruba

od 1. 9. 2023

ROSY III. Ostrava - Jih

od 1. 9. 2023

ROSY IV. Karviná

od 1. 9. 2023

Na co se zaměřujeme?

Všestranný rozvoj dětí

Rozvíjíme děti ve všech směrech!

Bilingvní výuka angličtiny

Co to je?   Podprahové učení angličtiny. Děti používají denně anglická slova a ani si neuvědomí, že se učí. Podle věku dětí využíváme různé metody. Nejprve pasivní (vidí slova kolem sebe, slyší klíčová slova) a později aktivní (vybrané aktivity nebo kroužky v angličtině)

Proč to děláme?   Děti ve věku do šesti let mají absorbující mysl a jejich schopnost osvojit si nejen cizí jazyk je nejsilnější právě v této době. Je to pro ně přirozené a vše si osvojí snáze, rychleji a doživotně kvalitněji. Později se jazyk učí daleko složitějším způsobem. Pro děti se tak stane dovednost komunikace v cizím jazyce jedním z pilířů dalšího vzdělávání, a tím jim usnadníme cestu k dalšímu seberozvoji.

Učení s prvky Montessori

Co to je?  Pedagogika Montessori je alternativním pedagogickým směrem uznávaným po celém světě již od počátku 20. století. Existují i školy a školky, které učí děti pouze podle těchto zásad a principů.

Jak to děláme?   My jsme si z Montessori vybrali prvky, které víme, že fungují a tyto aplikujeme do výuky. Jde například o partnerský přístup, ruční práce s materiály a jejich poznávání, organizace práce, spolupráce dětí a pestrá věková skladba skupina, pozitivní vztah k práci s chybou aj.

Polytechnická výchova

Co to je?   Polytechnické vzdělávání směřuje děti k poznání techniky, ruční práce a manuální zručnosti. Tyto aktivity významně pomáhají poznávat svět kolem nás a také rozvíjí tvořivost – tvořivé a kreativní myšlení.

Proč to děláme?   Budujeme tak u dětí kladný vztah k technice a možnost budoucího profesního směřování k technickým oborům. Protože si myslíme, že právě v těchto oborech je budoucnost.

Chcete vědět víc?

Přečtěte si o tom, jak přesně to děláme...

Verze: 12/2022

Co dalšího nabízíme?

Ceník

Děti 1-3 let

  • Do této skupiny patří děti od 13. měsíce věku do 31. srpna po dosažení 3 let věku
  • Částka je uvedena za měsíc kapacitního místa (toto místo držíme dítěti každý den po celou provozní dobu) – docházka se neeviduje, dítě může docházet individuálně zcela dle potřeb rodičů
  • Cena je platná k 1. 9. 2022 a je dána zákonem o dětských skupinách, tato částka se každý rok zvyšuje, zpravidla o inflaci
  • Strava není součástí ceny (děti, které chtějí stravu u nás, ji hradí zvlášť pouze za dny, kdy jsou reálně přítomni v DS, mohou mít také stravu vlastní z domu) – orientační cena celodenního stravování je 80 Kč/den

Děti 3-6 let

  • Do této skupiny patří děti od 1. září po dosažení 3 let věku do zahájení povinné školní docházky
  • Částka je uvedena za měsíc kapacitního místa (toto místo držíme dítěti každý den po celou provozní dobu) – docházka se neeviduje, dítě může docházet individuálně zcela dle potřeb rodičů
  • Strava není součástí ceny (děti, které chtějí stravu u nás, ji hradí zvlášť pouze za dny, kdy jsou reálně přítomni v DS, mohou mít také stravu vlastní z domu) – orientační cena celodenního stravování je 80 Kč/den
  • Poslední předškolní rok je povinný v mateřské škole – i ten je ale možný absolvovat u nás na základě individuálního vzdělávací plánu (se vším pomůžeme, vysvětlíme)

Víte, že můžete uplatnit slevu na dani?

„Rodič může za každé vyživované dítě, které využívá služeb dětské skupiny, uplatnit slevu na dani maximálně do výše minimální mzdy.“

JAK JE TO S DOCHÁZKOU, KDYŽ RODIČ POBÍRÁ RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?

Pokud rodiče pobírají rodičovský příspěvek a chtějí dítě umístit do dětské skupiny, je docházka tohoto dítěte omezena na maximálně 92 hodin měsíčně.

Informujte se u nás na možnosti rozvržení docházky tak, abychom tento limit dodrželi. Ačkoliv se jedná o povinnost rodičů, je u nás pravidlem, že rodičům toto omezení hlídáme.

Omezení docházky se nevztahuje na děti starší 2 let.

Rychlý kontakt