Nejčastější dotazy

Naše dětská skupina je unikátní svým vzdělávacím programem. Vybrali jsme z mnoha různých směrů, oborů a oblastí to nejlepší a spojili to do našeho plánu výchovy a péče. Najdete tak u nás kombinaci bilingvní výuky, polytechnické výuky i výuky s prvky Montessori.

Dále si zakládáme zejména na příjemném rodinném prostředí.

Vše ostatní už bereme jako samozřejmost. Individuální přístup, bezpečné a podnětné prostředí, kvalifikovaný personál. To už je pro nás standard. 

Dalšími benefity může být výhodná dostupnost v centru města nebo nadstandardní provozní doba či doplňkové služby (např. víkendové a noční hlídání dětí).

Spousta lidí neví, co to ta dětská skupina je. My říkáme „miniškolka“ – tento název už je výstižnější.

Základní charakteristika dětské skupiny:

  • přijímá děti už od 6 měsíců věku až do zahájení povinné školní docházky
  • personál je složen z chův a učitelek MŠ – společně pečují o menší děti a vzdělávají starší děti
  • výhodné financování díky státnímu příspěvku (nízká spoluúčast rodičů)
  • Kapacita maximálně 12 dětí, přičemž na 6 dětí připadá 1 pečující osoba

Dětských skupin v dnešní době přibývá. Souvisí to jak s pozitivní změnou zákona, tak s narůstající poptávkou ze strany rodičů. V Ostravě je rozvoj této služby více pozvolný. Ve větších českých městech trend narůstá rychleji, ve významných městech Evropy pak výrazně rychleji.

 

Ano, určitě.

Nabízíme tzv. „den na zkoušku“. Nezávazně přijdete, podíváte se a uvidíte.

To stejné nabízíme např. i pro zájemce o naše kroužky ve Freetime centru.

Státní školky nabízejí vzdělávání dětí samozřejmě za nižší úplatu. Je to možné díky tomu, že je jejich provoz dotován zřizovatelem (zpravidla obec).

U dětských skupin pro děti 1-3 let je pak provoz zpravidla zpoplatněn u všech poskytovatelů stejnou částkou, kterou definuje zákon.

Nadstandardní služby, které u nás v ROSY poskytujeme, jsou finančně nákladné a bez spoluúčasti rodičů se neobejdou. Přesto věříme, že investice do kvalitního vzdělání dětí má vždy největší smysl.

S tímto tvrzením lze jistě souhlasit. A na tento problém narážíme také často u rodičů, kteří své děti příliš zaměstnávají (např. přebytečným množstvím volnočasových kroužků) a nedopřávají dětem volný čas.

V naší miniškolce toto nehrozí. Pokud se děti učí, tak vždy volíme takové formy a metody, aby to bylo hrou nebo zážitkem a dítě si tak ani neuvědomovalo, že si právě osvojuje nové znalosti nebo dovednosti.

Stejně tak režim dne v naší miniškolce je částečně řízený, ale přesto vždy vyčleňujeme prostor také pro volnou hru dětí.

Pokud rodiče pobírají rodičovský příspěvek a chtějí dítě umístit do dětské skupiny, je docházka tohoto dítěte omezena na maximálně 92 hodin měsíčně.

Informujte se u nás na možnosti rozvržení docházky tak, abychom tento limit dodrželi. Ačkoliv se jedná o povinnost rodičů, je u nás pravidlem, že rodičům toto omezení hlídáme.

Omezení docházky se nevztahuje na děti starší 2 let.

Za zdaňovací období 2023 si mohou OSVČ odečíst z daně náklady na umístění dítěte do mateřské školy. Vládní konsolidační balíček ale školkovné od roku 2024 ruší, letos tedy mají podnikatelé i zaměstnanci poslední možnost.

Pokud chcete vystavit potvrzení o úhradě školného za rok 2023, napište nám na info@rosyostrava.cz
 

Rychlý kontakt