Vize projektu ROSY

Aktuální stav

Všechny aktivity projektu ROSY jsou nově spojeny pod značkou Dětská skupina ROSY, z. ú. Ve freetime centru pracuje formou dlouhodobé spolupráce 7 lektorů. Ti zajišťují organizaci kroužků, hlídání dětí a doučování. Všichni se připravují na otevření naší první dětské skupiny, která zahájí svůj provoz od 1. 1. 2023. Naše vzdělávací centrum se nachází na ul. Českobratrská v centru Ostravy. Aktivity freetime centra navštěvuje dlouhodobě několik desítek dětí, přičemž jejich počet je v porovnání s minulým školním rokem cca konstantní.

Cíle na šk. rok 2022/2023

 • Poskytovat služby:
  • v dětské skupině (od 1. 1. 2023),
  • ve freetime centru (od 1. 9. 2022) a 
  • v rámci dalšího vzdělávání dospělých
 • Definovat organizační strukturu organizace a jasně popsat procesy i kompetence vedoucích pracovníků
 • Zveřejňovat výroční zprávu o činnosti za uplynulý rok
 • Zpracovat plány rozvoje organizace
 • Činnost zaměstnanců pravidelně vyhodnocovat a zlepšovat
 • Pravidelně vzdělávat lektory a pečující osoby a prohlubovat tak jejich odbornost
 • Nabízet služby široké veřejnosti a pracovat na navýšení kapacit vzdělávacího centra
 • Podporovat dobrovolnické aktivity mládeže
 • Umožnit na vzdělávání účast i dětem s omezenými příležitostmi
 • Dbát na dodržování etického kodexu a dalších nově zpracovaných závazných dokumentů

Dlouhodobé cíle

 • Aktivní vyhledávání grantů a dotačních příležitostí na rozvoj vzdělávacího centra
 • Být nejen vzdělávacím, ale i kulturním a společenským centrem veřejného života
 • Přestěhování vzdělávacího centra do vhodnějších prostor (parkování, bezbariérový přístup, větší prostory, zahrada)
 • Navýšení kapacity jak u kroužků, tak v rámci dětské skupiny, nábor nových zaměstnanců
 • Získání značky kvality MPSV pro naši dětskou skupinu
 • Vznik vlastní mateřské školy
 • Vznik vlastní základní školy malotřídního typu

Dětská skupina ROSY, z. ú.
IČO: 14282615
DIČ: CZ14282615 (plátce DPH)

Číslo účtu: 2502196495/2010
Datová schránka: iszzzgq

Spisová značka U 382 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Rychlý kontakt