Vize projektu ROSY

Cíle na šk. rok 2023/2024

 • Poskytovat služby:
  • v dětských skupinách
  • ve freetime centru
  • v rámci dalšího vzdělávání dospělých
 • Zveřejňovat výroční zprávu o činnosti za uplynulý rok
 • Naplňovat plány rozvoje organizace
 • Činnost zaměstnanců pravidelně vyhodnocovat a zlepšovat
 • Pravidelně vzdělávat lektory a pečující osoby a prohlubovat tak jejich odbornost
 • Nabízet služby široké veřejnosti a pracovat na navýšení kapacit vzdělávacího centra
 • Podporovat dobrovolnické aktivity mládeže
 • Umožnit na vzdělávání účast i dětem s omezenými příležitostmi
 • Dbát na dodržování etického kodexu a dalších nově zpracovaných závazných dokumentů
 • Zvýšit společenskou odpovědnost díky projektu ROSY POMÁHÁ

Dlouhodobé cíle

 • Aktivní vyhledávání grantů a dotačních příležitostí na rozvoj vzdělávacího centra
 • Být nejen vzdělávacím, ale i kulturním a společenským centrem veřejného života
 • Přestěhování vzdělávacího centra do vhodnějších prostor (parkování, bezbariérový přístup, větší prostory, zahrada)
 • Navýšení kapacity jak u kroužků, tak v rámci dětské skupiny, nábor nových zaměstnanců
 • Získání značky kvality MPSV pro naši dětskou skupinu
 • Rozšiřování sítě ROSY budováním dalších škol a dětských skupin v Ostravě i dalších městech ČR

Rychlý kontakt