Zápis do dětské skupiny

image8

V PŘÍPADĚ VOLNÉ KAPACITY

PŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU

1.

PŘIHLÁŠKA

První krok jste již udělali. Jste na našem webu, kde se dozvíte všechny důležité informace.
Pokud nás chcete dopředu poznat osobně, můžete se za námi po domluvě kdykoliv zastavit.

Přihlášku vyplňte jednoduše online zde:

2.

KONTAKT

Na základě vaší přihlášky vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Dořešíme administrativní a provozní věcí. Zejména upřesnění plánované docházky, datum zahájení docházky a podrobnosti adaptačního procesu.

Zároveň je možné domluvit se na osobní návštěvě u nás. Poznáte prostory dětské skupiny i personál, který bude o vaše dítě pečovat. Zodpovíme také veškeré vaše dotazy.

3.

DOKUMENTY

Doručení dokumentů potřebných pro přijetí

Co vše od vás budeme potřebovat?

Lékařský posudek dítěte s informacemi o absolvování povinného očkování

Potvrzení jednoho z rodičů o vazbě na trh práce. Je možné doložit jednu z variant:

  • kopii pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání u rodičů, kteří jsou zaměstnáni nebo ve služebním poměru,
  • u OSVČ postačí čestné prohlášení rodiče o tom, že je povinen platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
  • potvrzení z úřadu práce u rodičů, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání,
  • potvrzení o studiu u rodičů, kteří studují v denní formě studia.

Uvedený vzor není nutné využít, např. některé firmy mají svůj tiskopis pro vystavení potvrzení o zaměstnání.

Všechny dokumenty je potřeba do dne zahájení docházky doručit do školky.

Uzavření smlouvy

Před nástupem nebo v den nástupu u nás v ROSY podepíšeme společně smlouvu o poskytování služby. Datum zahájení docházky dítěte je na domluvě, v případě volné kapacity může dítě nastoupit okamžitě. Snažíme se rodičům maximálně vyjít vstříc také s úpravami provozní doby, informujte se u vedení DS.

Rychlý kontakt