Zápis do dětské skupiny

image8

Zápis je právě v plném proudu!

Důležité termíny

20. 4. 2022

Zahájení zápisu

Od srpna 2022 nabízíme také prohlídky prostor, ukázkové dny a dílničky pro děti.

Můžete se za námi zastavit a zdarma si vyzkoušet, jestli se bude dětem u nás líbit…

15. 11. 2022

Ukončení zápisu

Do tohoto data je třeba podat přihlášku a všechny potřebné dokumenty.

1. 12. 2022

Rozhodnutí o přijetí

Na základě přijímacího řízení vám do tohoto data doručíme rozhodnutí o přijetí.

Kapacita Dětské skupiny ROSY je 12 dětí.

1. 1. 2023

Zahájení provozu dětské skupiny
pro školní rok 2022/2023

dnů
hodin
minut
sekund
process-on-vm-line

Postup zápisu

1.

První krok

První krok jste již udělali. Jste na našem webu, kde se dozvíte všechny důležité informace. Pokud nás chcete dopředu poznat osobně, můžete se za námi po domluvě kdykoliv zastavit, ať už na schůzku s ředitelem DS, nebo na ukázkový program s dětmi pod vedením našich lektorů Freetime centra.

2.

Přihláška a zaslání dokumentů

Do dětské skupiny je možné zapsat dítě od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky.

Co vše od vás budeme potřebovat?

 • Vyplněná přihláška vč. povinných příloh:
  • potvrzení jednoho z rodičů o vazbě na trh práce (zaměstnání, podnikání, studium, uchazeč na úřadu práce) dle zákona
  • lékařský posudek dítěte s informacemi o absolvování povinného očkování

Všechny dokumenty je potřeba do stanoveného termínu (viz výše) doručit 

a) osobně (prostory DS ROSY),

b) poštou (Českobratrská 692/15, 702 00  Moravská Ostrava),

c) datovou schránkou (ID: iszzzgq),

d) e-mailem (info@rosyostrava.cz).

3.

Rozhodnutí o přijetí

Jakmile je vaše dítě přijato, zkontaktujeme se k dořešení administrativních a provozních věcí.

4.

Uzavření smlouvy

Další dokumenty, které je třeba po přijetí vyplnit:

 • Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Evidenční list dítěte 
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

5.

Zahájení docházky

Od 1. ledna se na vás těšíme v naší dětské skupině!

Otevřeno bude od pondělí do pátku vždy od 6 do 17 hod.

Rozhodnutí

Rozhodnutí, zda bude vaše dítě do dětské skupiny přijato, obdržíte do stanoveného termínu (viz výše), a to dohodnutým způsobem (zpravidla e-mailem). Rozhodnutí vydává ředitel dětské skupiny na základě stanovených kritérií přijetí. 

Bodový systém:

Pravidelná docházka na více než 3 hodiny denně:

 • 5x týdně …………….. 50 bodů
 • 4x týdně …………….. 40 bodů
 • 3x týdně …………….. 30 bodů
 • 2-1x týdně ………….. 20 bodů

Věk dítěte:

 • 1-2 roky …………….. 30 bodů
 • 2-3 roky …………….. 20 bodů
 • 3-6 let ……………….. 10 bodů

Dále je možné nad rámec bodového systému upřednostnit děti rodičů, jejichž specifická situace umístění do DS vyžaduje (např. matky samoživitelky apod.). O každém takovém případu rozhoduje individuálně ředitel DS. Stejně tak rozhoduje o přijetí dětí při dosažení stejného počtu bodů.

Přijímání dětí
mimo období zápisu

Děti do dětské skupiny přijímáme také mimo období zápisu,
avšak pouze, pokud nám to kapacita naší dětské skupiny umožní.

Každou žádost posuzujeme individuálně.

Dětská skupina ROSY, z. ú.
IČO: 14282615

Číslo účtu: 2502196495/2010
Datová schránka: iszzzgq

Spisová značka U 382 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Rychlý kontakt