Zápis do dětské skupiny

image8

Zápis na nový školní rok právě připravujeme...

Přijímání dětí
mimo období zápisu

Děti do dětské skupiny přijímáme také mimo období zápisu,
avšak pouze, pokud nám to kapacita naší dětské skupiny umožní.

Každou žádost posuzujeme individuálně.

Důležité termíny

1. 4. 2023

Zahájení zápisu

Nabízíme také prohlídky prostor, ukázkové dny a dílničky pro děti.

Můžete se za námi zastavit a zdarma si vyzkoušet, jestli se bude dětem u nás líbit…

30. 6. 2023

Ukončení zápisu

Do tohoto data je třeba podat přihlášku a všechny potřebné dokumenty.

1. 7. 2023

Rozhodnutí o přijetí

Na základě přijímacího řízení vám do tohoto data doručíme rozhodnutí o přijetí.

Kapacita Dětské skupiny ROSY je 12 dětí.

1. 9. 2023

Zahájení provozu dětské skupiny
pro školní rok 2023/2024

Po domluvě může dítě do dětské skupiny nastoupit i dříve

process-on-vm-line

Postup zápisu

1.

První krok

První krok jste již udělali. Jste na našem webu, kde se dozvíte všechny důležité informace. Pokud nás chcete dopředu poznat osobně, můžete se za námi po domluvě kdykoliv zastavit, ať už na schůzku s vedoucí chůvou DS, nebo na ukázkový program s dětmi pod vedením našich lektorů Freetime centra.

2.

Přihláška a zaslání dokumentů

Do naší dětské skupiny je možné zapsat dítě od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky.

Co vše od vás budeme potřebovat?

Vyplněná přihláška

Lékařský posudek dítěte s informacemi o absolvování povinného očkování

Potvrzení jednoho z rodičů o vazbě na trh práce. Je možné doložit jednu z variant:

 • kopii pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání u rodičů, kteří jsou zaměstnáni nebo ve služebním poměru,
 • u OSVČ postačí čestné prohlášení rodiče o tom, že je povinen platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • potvrzení z úřadu práce u rodičů, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • potvrzení o studiu u rodičů, kteří studují v denní formě studia.

Uvedené vzory není nutné využít, např. některé firmy mají svůj tiskopis pro vystavení potvrzení o zaměstnání.

 

Všechny dokumenty je potřeba do stanoveného termínu (viz výše) doručit 

a) osobně (prostory DS ROSY),

b) poštou (Českobratrská 692/15, 702 00  Moravská Ostrava),

c) datovou schránkou (ID: iszzzgq),

d) e-mailem (info@rosyostrava.cz).

3.

Rozhodnutí o přijetí

Jakmile je vaše dítě přijato, zkontaktujeme se k dořešení administrativních a provozních věcí.

4.

Uzavření smlouvy

Další dokumenty, které je třeba po přijetí vyplnit:

 • Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Evidenční list dítěte 
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vše připravíme a vyplníme společně u nás…

5.

Zahájení docházky

Datum zahájení docházky dítěte je na domluvě, v případě volné kapacity může dítě nastoupit okamžitě.

Snažíme se rodičům maximálně vyjít vstříc s úpravami provozní doby, počítáme i s možností prodloužení do pozdějšího odpoledne. Informujte se u vedení DS.

Rozhodnutí

Rozhodnutí, zda bude vaše dítě do dětské skupiny přijato, obdržíte do stanoveného termínu (viz výše), a to dohodnutým způsobem (zpravidla e-mailem). Rozhodnutí vydává ředitel dětské skupiny na základě stanovených kritérií přijetí. 

Bodový systém:

Pravidelná docházka na více než 3 hodiny denně:

 • 5x týdně …………….. 50 bodů
 • 4x týdně …………….. 40 bodů
 • 3x týdně …………….. 30 bodů
 • 2-1x týdně ………….. 20 bodů

Věk dítěte (v měsících):

 • 12-24 měs. …………….. 30 bodů
 • 25-36 měs. …………….. 20 bodů
 • 37-72 měs. ……………….. 10 bodů

Dále je možné nad rámec bodového systému upřednostnit děti rodičů, jejichž specifická situace umístění do DS vyžaduje (např. matky samoživitelky apod.). O každém takovém případu rozhoduje individuálně ředitel DS. Stejně tak rozhoduje o přijetí dětí při dosažení stejného počtu bodů.

Dětská skupina ROSY, z. ú.
IČO: 14282615
DIČ: CZ14282615 (plátce DPH)

Číslo účtu: 2502196495/2010
Datová schránka: iszzzgq

Spisová značka U 382 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Rychlý kontakt