Zápis do dětské skupiny

image8

V PŘÍPADĚ VOLNÉ KAPACITY

PŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU

process-on-vm-line

Postup zápisu

1.

První krok

První krok jste již udělali. Jste na našem webu, kde se dozvíte všechny důležité informace.

Pokud nás chcete dopředu poznat osobně, můžete se za námi po domluvě kdykoliv zastavit.

Přihlášku vyplňte jednoduše online zde:

2.

Doručení dokumentů potřebných pro přijetí

Co vše od vás budeme potřebovat?

Lékařský posudek dítěte s informacemi o absolvování povinného očkování

Potvrzení jednoho z rodičů o vazbě na trh práce. Je možné doložit jednu z variant:

  • kopii pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání u rodičů, kteří jsou zaměstnáni nebo ve služebním poměru,
  • u OSVČ postačí čestné prohlášení rodiče o tom, že je povinen platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
  • potvrzení z úřadu práce u rodičů, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání,
  • potvrzení o studiu u rodičů, kteří studují v denní formě studia.

Uvedený vzor není nutné využít, např. některé firmy mají svůj tiskopis pro vystavení potvrzení o zaměstnání.

Všechny dokumenty je potřeba do dne zahájení docházky doručit do školky.

3.

Uzavření smlouvy

Jakmile je vaše dítě přijato, zkontaktujeme se k dořešení administrativních a provozních věcí. Zejména upřesnění plánované docházky, datum zahájení docházky a podrobnosti adaptačního procesu.

Před nástupem nebo v den nástupu u nás v ROSY podepíšeme společně smlouvu o poskytování služby.
Její náhled dostanete s předstihem do emailu.

4.

Zahájení docházky

Datum zahájení docházky dítěte je na domluvě, v případě volné kapacity může dítě nastoupit okamžitě. 

Snažíme se rodičům maximálně vyjít vstříc také s úpravami provozní doby, informujte se u vedení DS.

Proč si vybrat právě ROSY?

Malý kolektiv dětí a rodinné prostředí, všechny naše miniškolky mají maximální kapacitu 12 dětí, o které pečují 2 chůvy

Zaměřujeme se primárně na děti ve věku do 3 let, které ještě nemají místo v klasické MŠ

Náš plán výchovy a péče má za cíl všestranný rozvoj dětí, navíc však u nás speciálně s rozšířenou výukou angličtiny, prvky polytechnické výchovy a Montessori pedagogiky

Nabízíme také nadstandardní aktivity, např. kroužky kreativních dílen, robotiku, dětskou jógu, děti se pravidelně účastní akcí jako jsou canisterapeutické besedy s pejsky, návštěvy divadla, ZOO a další

Zakládáme si na příjemném a přátelském prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a získávají podněty pro svůj rozvoj

Cena školného je velmi výhodná, jelikož je dotována ze státního rozpočtu
Narozdíl od většiny dětských skupin v roce 2023/2024 školné nezdražujeme

Rychlý kontakt