Nabídka kroužků

Hudba

Hudební kroužky

Anotace kroužku
Do našeho centra docházejí také zkušení lektoři hudby, se kterými se žáci mohou zdokonalovat ve hře na hudební nástroj. Nabídku průběžně aktualizujeme…

Aktuálně nabízíme kroužky hry na…

 • klavír,
 • kytaru,
 • flétnu,
 • ukulele,
 • a kroužek zpěvu.

Orffova metoda

Co je Orffova metoda a jaké jsou její hlavní úkoly?

Orffova pedagogika je pojmenována po slavném skladateli a pedagogovi Karlu Orffovi, jehož myšlenka je obsažena v „Schulwerku“, což znamená „učení v pohybu“. Orffova metoda vychovává prostřednictvím umění a tvořivosti, založené na propojení hudby, pohybu a řeči. Hudební pedagogika Karla Orffa vychází z přirozené fyziologie dítěte: ze hry, zvědavosti a potřeb dítěte. Pomáhá dítěti být sám sebou, umožňuje nejen rozvíjet hudební a motorické schopnosti, ale také rozvíjet jeho vnitřní potenciál. V hodině se děti seznámí s hudebními nástroji, naučí se zpívat, hrát, improvizovat, více si uvědomí své tělo, ale také trénují koncentraci, orientují se v prostoru, naučí se abstraktně myslet a poznávat různé emoce.

Organizační informace

šk. rok 2022/2023

Poznejte hudební lekce Orffovy metody

Co to je?

 • Je to syntéza hudby, řeči a pohybu
 • Systém je založen na hrách se zvuky a hudebními nástroji, které zahrnují prvky hudby, tance a divadla
 • Lekce probíhají ve volné, uvolněné atmosféře
 • Je to čistá kreativita bez nudného nacpávání hudebních skladeb
 • Jedná se o kolektivní hry a přehrávání hudby v dětském orchestru
 • Nevyžaduje žádnou zvláštní hudební schopnost k účasti

Co dává:

 • Rozvíjí hudebnost, sluch a smysl pro rytmus
 • Schopnost poslouchat, slyšet hudbu a rozumět jí
 • Schopnost improvizovat
 • Schopnost týmové práce
 • Zahrnuje fantazii a kreativitu
 • Pozitivní emoce a dobrou náladu

Co je klíčem k úspěchu této metody raného hudebního vývoje?

Abychom dosáhli pozitivních výsledků, vytváříme pro naše děti atmosféru podobnou světu dětské hry.

Raný hudební vývoj:

 • Baby Orff od 2 do 3 let
 • Kiddy Orff od 4 do 6 let

Baby Orff – 2-3 (skupina do 7 dětí a rodiče)

Učitel zde hraje roli iniciátora, začíná hru, píseň, taneční improvizaci, rodiče se zvednou a zapojí se do procesu, improvizují nebo opakují. Hlavní je při této lekci bezpečnost, pohodlí a radost z přehrávání hudby, pohybu a zvuku. To je nepochybný základ v hudební výchově dětí do 3 let. V hudebním prostředí se klade důraz na dovednosti, rytmus, intonace zvuků, taneční dovednosti, volný pohyb, základní dovednosti hry na hudební nástroje. Právě věk 0-3 je nejintenzivnějším obdobím absorpce okolních informací, což znamená, že environmentální přístup je v tomto věku nejpřirozenější cestou v hudební výchově.

Kiddy Orff 4-5, 5-6 (skupinka do 7 dětí)

Hlavním prostředkem poznávání světa dítětem je hra, která zvyšuje zájem o učení, pomáhá soustředit se, podporuje odhalení tvůrčích schopností. Herní situace ve třídě – to vše pomáhá zajistit, aby se hodina nestala pro předškoláka nudnou povinností, ale naopak přispěla k rozvoji motivace k učení. Hra pro dítě plní různé funkce, mezi nimiž je – socializace, komunikace, vzdělávání, odpočinek, potěšení.

Orffův přístup se nyní používá po celém světě k výcviku dětí v přirozeném a uvolněném prostředí.

Jaké nástroje používáme během vývojových lekcí Orrf orchestru?

Nástroje rytmické: hůlky, dřívka, triangl, bubínek, tamburína, činelky, drhlo, rolničky, dřevěný blok, maracas, tympány
Nástroje melodické: zvonkohry, metalofon, xylofon, glockenspiel
Tělesné perkuse (jedná se o techniku rytmické hry na vlastním těle): tleskání, klikání, tupení, pleskání, dupání, luskání

https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogický_lexikon/O/Orffova_metoda

http://orff.cz

 

 

Jste připraveni na nové zážitky?

Poznejte naše lektory...

Kristýna Chorovská

Kristýna Chorovská

Jsem studentkou posledního ročníku jazykového gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Lásku k jazykům jsem získala už na základní škole, kde mé studium provázela nejen angličtina, ale i španělština, a tyto jazyky studuji dodnes. Po dokončení gymnázia bych však chtěla pokračovat studiem dětské psychologie, protože práce s dětmi mě velmi baví, jezdím na dětské tábory a absolvovala jsem kurz na hlavního vedoucího tábora.

Kristýna Chorovská

Kristýna Chorovská

Jsem studentkou posledního ročníku jazykového gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Lásku k jazykům jsem získala už na základní škole, kde mé studium provázela nejen angličtina, ale i španělština, a tyto jazyky studuji dodnes. Po dokončení gymnázia bych však chtěla pokračovat studiem dětské psychologie, protože práce s dětmi mě velmi baví, jezdím na dětské tábory a absolvovala jsem kurz na hlavního vedoucího tábora.

Kristýna Chorovská

Kristýna Chorovská

Jsem studentkou posledního ročníku jazykového gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Lásku k jazykům jsem získala už na základní škole, kde mé studium provázela nejen angličtina, ale i španělština, a tyto jazyky studuji dodnes. Po dokončení gymnázia bych však chtěla pokračovat studiem dětské psychologie, protože práce s dětmi mě velmi baví, jezdím na dětské tábory a absolvovala jsem kurz na hlavního vedoucího tábora.

Rychlý kontakt