Nabídka kroužků

Cizí jazyky

Hello! Hallo! Grüßgott! Bonjour! Salve! Cześć! Hola!

Jazykové kroužky v ROSY… Nabízíme tři druhy jazykových kroužků pro všechny základní světové jazyky (pravidelně jen aktualizujeme podle dostupnosti lektorů). Žáci jsou v malých skupinkách řazeni ne podle věku, ale podle znalostí a dovedností. Navíc drobné rozdíly ve skupince jsou s výhodou, protože děti si mezi sebou pomáhají. Průměrná kapacita našich kroužků je 6 žáků, proto mají lektoři dostatek času věnovat se každému dítěti individuálně. 

Nabídka jazykových kroužků

Na míru pro každého...

Pro nejmenší (3-6 let)

Anotace kroužku
Kroužek určený pro nejmenší děti, cílem je seznámit s angličtinou a vybudovat k ní kladný vztah. Děti se pouze formou didaktických her učí základní slovíčka. Ideální start k následné výuce ve škole. Délka lekce je uzpůsobena schopnosti menších dětí udržet pozornost.

Výstupy a aplikace do praxe
Vybudování kladného vztahu k učení angličtiny, znalost základní slovní zásoby (barvy, dny, zvířata)

Délka lekce: 40 min.

Konverzace

Anotace kroužku
V konverzačním kroužku se děti věnují primárně rozvoji komunikačních kompetencí. Naučí se nebát mluvit, komunikovat, ptát se, vysvětlovat. Narozdíl od běžné školní výuky, kde se klade důraz na gramatiku, zde trénujeme praktické použití jazyka v mnoha modelových situacích. Nejvíce času věnujeme rozvoji mluveného projevu, neopomíjíme ani psaný projev a tvůrčí kreativní činnosti.

Výstupy a aplikace do praxe
Trénink konverzace je pro budoucí uplatnění znalosti jazyka velmi důležitý. Žáci se naučí nebát se komunikovat a poradit si v různých situacích, i když nemají dostatečnou slovní zásobu. 

Délka lekce: 60 min.

ART

Anotace kroužku
V kroužcích typu ART se učíme jazyk zábavnou formou, avšak oproti konverzace spíše trénujeme poslech a porozumění.  Sledujeme cizojazyčné filmy, posloucháme hudbu. Děti také hrají společenské hry či divadlo; poté společně o zážitcích diskutují.

Výstupy a aplikace do praxe
Klíčem k úspěchu je v tomto případě poslech reálných zahraničních umělců a autorů. Tato metoda je známá a efektivní i v domácím použití. V našem centru má tu výhodu, že lektoři pomáhají s porozuměním a vybírají ty nejlepší umělecká díla, a poté mohou žáci společně o svých dojmech diskutovat.

Délka lekce: 90 min.

Organizační informace

šk. rok 2022/2023

Aktuálně přijímáme přihlášky do těchto kroužků:

Angličtina

Garant předmětu: Marek Pščolka

Němčina

Garant předmětu: Mgr. Jakub Romba

Ruština

Garant předmětu: Mgr. Nataliia Kysil

Ukrajinština

Garant předmětu: Mgr. Nataliia Kysil

Francouzština

Garant předmětu: Mája Kaletová

Španělština

Garant předmětu: Kristýna Chorovská

Jste připraveni na nové zážitky?

Poznejte naše lektory...

Kristýna Chorovská

Kristýna Chorovská

Jsem studentkou posledního ročníku jazykového gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Lásku k jazykům jsem získala už na základní škole, kde mé studium provázela nejen angličtina, ale i španělština, a tyto jazyky studuji dodnes. Po dokončení gymnázia bych však chtěla pokračovat studiem dětské psychologie, protože práce s dětmi mě velmi baví, jezdím na dětské tábory a absolvovala jsem kurz na hlavního vedoucího tábora.

Kristýna Chorovská

Kristýna Chorovská

Jsem studentkou posledního ročníku jazykového gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Lásku k jazykům jsem získala už na základní škole, kde mé studium provázela nejen angličtina, ale i španělština, a tyto jazyky studuji dodnes. Po dokončení gymnázia bych však chtěla pokračovat studiem dětské psychologie, protože práce s dětmi mě velmi baví, jezdím na dětské tábory a absolvovala jsem kurz na hlavního vedoucího tábora.

Kristýna Chorovská

Kristýna Chorovská

Jsem studentkou posledního ročníku jazykového gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Lásku k jazykům jsem získala už na základní škole, kde mé studium provázela nejen angličtina, ale i španělština, a tyto jazyky studuji dodnes. Po dokončení gymnázia bych však chtěla pokračovat studiem dětské psychologie, protože práce s dětmi mě velmi baví, jezdím na dětské tábory a absolvovala jsem kurz na hlavního vedoucího tábora.

Rychlý kontakt