Nabídka kroužků

IT & Digitální technologie

Robotika a programování

V lekcích robotiky a programování se děti učí základům algoritmického myšlení a pracují na svých vlastních projektech, ať už v aplikaci blokového programování nebo formou robotických pomůcek. Máme pestrou škálu nejmodernějšího vybavení (iPady, Ozobot, Sphero, LEGO a další…)

Tvořivá informatika

Tvořivá informatika představuje soubor digitálních tvořivých úloh na podporu digitální gramotnosti dětí. Ty zpracovávají nejrůznější výstupy a při tom se učí vytvářet a editovat multimédia (fotky, videa, zvuk) a pracovat v jednotlivých aplikacích. 

Animák

Animák je o videu a filmu. Děti se učí videa natáčet a následně zpracovávat. Poznají také nejrůznější filmařské techniky, greenscreen, stopmotion a další…

3D tisk

Novinka v nabídce. Děti modelují vlastní projekty v CAD aplikacích na iPadu. Tisknou poté na tiskárně PRŮŠA MINI+

Organizační informace

šk. rok 2022/2023

Robotika a programování

BASIC LEVEL

Základní úroveň – anotace:
Seznámení s blokovým programováním, úvod do algoritmizace, základní algoritmické kontrukce, tvorba jednoduchých projektů s využitím edukačních robotických pomůcek

Výstupy a aplikace do praxe:
Samostatné individuální a skupinové projekty, ověření pomocí robotických pomůcek. Žáci se naučí základům algoritmického myšlení, blokového programování a použití robotické pomůcky.

EXPERT LEVEL +

Pokročilá úroveň – anotace:
Žáci, kteří už mají základní znalosti zpravidla s blokovým programováním z výuky ve škole, pokračují v tomto navazujícím kurzu. Věnují se náročnějším a obsáhlejším projektům a seznámí se také s klasickým textovým programovacím jazykem.

Výstupy a aplikace do praxe:
Samostatné individuální a skupinové projekty, ověření pomocí robotických pomůcek. Žáci se naučí základům algoritmického myšlení, blokového programování a použití robotické pomůcky.

Organizační informace:
Robotiku a programování rozdělujeme do dvou úrovní – základní a pokročilé. Děti nerozdělujeme podle věku, ale podle úrovně znalostí a dovedností. První úroveň je vhodná pro úplné začátečníky a malé děti, do druhé úrovně přijímáme děti, které již se školním programováním nebo robotikou mají alespoň základní zkušenost.

Použité vybavení a pomůcky:
Při práci využíváme počítače, tablety Apple iPad, robotické pomůcky Sphero Edu SPRK+, Ozobot EVO, Beebot a další pomůcky (papírové nalepovací kódy, Ozobotí fixy a tvůrčí sady apod.)

Tvořivá informatika

Anotace:
Žáci pracují s počítači a tablety. Náplní kroužku jsou pak různé tvůrčí a kreativní úkoly s cílem naučit žáky tato zařízení tvořivě používat ve škole, doma i v jejich budoucím profesním životě. 

Výstupy a aplikace do praxe:
Výsledkem jednotlivých různorodých lekcí jsou různé typy výstupních autorských děl. Jedná se např. o videa, animace, ilustrace, funkční tabulkové softwary, naprogramované aplikace a další… Vzniklé výstupy jsou také motivačním prvkem, který žáky přiměje k dalšímu zkoumání praktického využití informačních technologií.

Jste připraveni na nové zážitky?

Animák

Anotace:
V animáku se věnujeme videotvorbě. S dětmi připravujeme scénáře a natáčíme videa, scénky, filmy, reklamní spoty a další projekty podle různorodých zadání. Žáci se průběžně seznámí s různými filmovými technikami, z nichž uvedeme např. greenscreen nebo stopmotion. Naučí se také videa editovat, zdokonalí se ve střihu, efektech i publikaci videí. Pracujeme nejen s kamerami a foťáky, ale také s iPady. Ke střihu využíváme volně dostupné aplikace, aby je děti mohly používat i doma.

Výstupy a aplikace do praxe:
Schopnost promyslet, natočit a sestříhat video je dnes velmi ceněná v mnoha kreativních profesích i v podnikání, protože šetří čas i finance. Žáky učíme v rámci jednotlivých projektů vždy ten nejjednodušší a nejrychlejší postup, takže jsou získané dovednosti v oblasti videotvorby snadno převoditelné do praxe. 

Sledujte nás na YouTube

Poznejte naše lektory...

Kristýna Chorovská

Kristýna Chorovská

Jsem studentkou posledního ročníku jazykového gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Lásku k jazykům jsem získala už na základní škole, kde mé studium provázela nejen angličtina, ale i španělština, a tyto jazyky studuji dodnes. Po dokončení gymnázia bych však chtěla pokračovat studiem dětské psychologie, protože práce s dětmi mě velmi baví, jezdím na dětské tábory a absolvovala jsem kurz na hlavního vedoucího tábora.

Kristýna Chorovská

Kristýna Chorovská

Jsem studentkou posledního ročníku jazykového gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Lásku k jazykům jsem získala už na základní škole, kde mé studium provázela nejen angličtina, ale i španělština, a tyto jazyky studuji dodnes. Po dokončení gymnázia bych však chtěla pokračovat studiem dětské psychologie, protože práce s dětmi mě velmi baví, jezdím na dětské tábory a absolvovala jsem kurz na hlavního vedoucího tábora.

Kristýna Chorovská

Kristýna Chorovská

Jsem studentkou posledního ročníku jazykového gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Lásku k jazykům jsem získala už na základní škole, kde mé studium provázela nejen angličtina, ale i španělština, a tyto jazyky studuji dodnes. Po dokončení gymnázia bych však chtěla pokračovat studiem dětské psychologie, protože práce s dětmi mě velmi baví, jezdím na dětské tábory a absolvovala jsem kurz na hlavního vedoucího tábora.

Rychlý kontakt