Nabídka kroužků

Kreativní tvorba

Výtvarné umění

Anotace:
V rámci kroužku VV se děti seznámí s různorodou škálou výtvarných technik. Při své tvorbě budou vycházet z vlastních kreativních nápadů, ale také z nejznámějších světových výtvarných stylů. 

Výstupy a aplikace do praxe:
Lektor provádí žáky přehledem světového umění a inspiruje k vlastním tvořivým dílům. Vytvořená díla pak nejsou jen obrázky, ale i nejrůznější tvořivé výtvory (např. sochy nebo 3D obrazce). Aktivita pomáhá odpočinku a duševní pohodě, děti mohou vyjádřit své pocity a myšlenky.

Kreativní dílna

Anotace:
V kreativní dílně děti vytvářejí různé výrobky rukama. Využívají nejrůznější kreativní techniky a vytvářejí originální autorské výrobky.

Výstupy a aplikace do praxe:
Trénuje se jemná motorika, ruční práce, smysl pro detail a designové cítění. Úkoly zároveň podporují kreativitu a tvořivost dětí.

Keramika

Anotace:
V tomto kroužku mohou děti zhmotnit svou představivost a fantazii. Poznávají nové materiály a pracují s technikami zdobení a glazování. Mohou také experimentovat s hlínou a tvořit vlastní unikátní výrobky zcela dle své představivosti nebo za užití předlohy s pomocí lektora. Výrobky po vypálení dětem zůstávají. Náplní lekce je také vzájemná spolupráce a kroužek se hodí jak pro dívky, tak pro chlapce.

Výstupy a aplikace do praxe:
Podpora tvořivosti a kreativity dětí, zaměření na samostatnost a organizaci manuální práce. Podpora polytechnických dovedností a ruční tvorby.

Organizační informace

šk. rok 2022/2023

Jste připraveni na nové zážitky?

Poznejte naše lektory...

Kristýna Chorovská

Kristýna Chorovská

Jsem studentkou posledního ročníku jazykového gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Lásku k jazykům jsem získala už na základní škole, kde mé studium provázela nejen angličtina, ale i španělština, a tyto jazyky studuji dodnes. Po dokončení gymnázia bych však chtěla pokračovat studiem dětské psychologie, protože práce s dětmi mě velmi baví, jezdím na dětské tábory a absolvovala jsem kurz na hlavního vedoucího tábora.

Kristýna Chorovská

Kristýna Chorovská

Jsem studentkou posledního ročníku jazykového gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Lásku k jazykům jsem získala už na základní škole, kde mé studium provázela nejen angličtina, ale i španělština, a tyto jazyky studuji dodnes. Po dokončení gymnázia bych však chtěla pokračovat studiem dětské psychologie, protože práce s dětmi mě velmi baví, jezdím na dětské tábory a absolvovala jsem kurz na hlavního vedoucího tábora.

Kristýna Chorovská

Kristýna Chorovská

Jsem studentkou posledního ročníku jazykového gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Lásku k jazykům jsem získala už na základní škole, kde mé studium provázela nejen angličtina, ale i španělština, a tyto jazyky studuji dodnes. Po dokončení gymnázia bych však chtěla pokračovat studiem dětské psychologie, protože práce s dětmi mě velmi baví, jezdím na dětské tábory a absolvovala jsem kurz na hlavního vedoucího tábora.

Rychlý kontakt